دانلود تحقیق اوراق قرضه

تحقیق-اوراق-قرضه
تحقیق اوراق قرضه

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 43
حجم فایل: 255
قیمت: : 1500 تومان

بخشی از متن:
چکیده:
ورقه قرضه، ورقه قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام با بهره معین می باشد که تمام یا اجزای آن، در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد.
نرخ بهره اوراق قرضه به نحوی تعیین می شود که واحد صادر کننده بتواند در اسرع وقت وجوه لازم برای تأمین مالی خود را از طریق فروش این اوراق تحصیل کند. پس نرخ بهره اوراق قرضه عاملی مهم در جلب سرمایه گذاری است.
سرمایه گذار براساس مبلغی که برای تحصیل سرمایه گذاری پرداخت کرده است نرخ موثر بازدهی اوراق قرضه رامحاسبه می کند. ممکن است بازدهی اوراق قرضه ازدیدگاه سرمایه گذار با بازدهی اوراق قرضه از دیدگاه صادر کننده اوراق قرضه متفاوت باشد . زیرا ممکن است اوراق قرضه در یک تاریخ معین با نرخ های متفاوت منتشر شده باشد.
بهره اوراق قرضه به صورت دوره ای مثلاً سه ماهه و یا سالانه پرداخت می شود و همچنین در مواردی هم ممکن است ، اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام یا قابل بازخرید باشد . در کل دارندگان اوراق قرضه بستانکاران شرکت هستند و حق هیچگونه دخالت در امور واحد تجاری یا مشارکت در منافع آن را ندارند.
اوراق مشارکت نوعی اوراق بهادار است که تاحدودی به اوراق قرضه شباهت دارد . دارنده اوراق مشارکت نسبت به ارزش اسمی در سود حاصل از اجرای طرح سهیم می باشد . اوراق مشارکت برای پروژه های مشخص منتشر می شوند . به اوراق مشارکت ، سود علی الحساب به نرخ معینی (نرخ از پیش تعیین شده) پرداخت شده و در سررسید ، سود قطعی (پس از کسر سودهای علی الحساب) پرداخت می شود . اوراق مشارکت فقط به ارزش اسمی صادر شده و معمولاً داری کوپن حداقل سود تضمین شده در ضمیمه آن می باشد.

فهرست مطالب:
مقدمه‌
چکیده
اوراق قرضه در ایران
ماهیت اوراق قرضه
انواع اوراق قرضه
تعیین قیمت اوراق قرضه (ارزش بازار اوراق قرضه در زمان انتشار)
مخارج (هزینه های) انتشار اوراق قرضه
تعیین قیمت اوراق قرضه بین تاریخ های پرداخت بهره
استهلاک (انقضای) صرف یا کسر و تعیین هزینه بهره
اوراق قرضه در سررسید
مسائل خاص مرتبط با حسابداری اوراق قرضه
1- عدم مطابقت دوره های پرداخت بهره با پایان دوره مالی
2- بازخرید اوراق قرضه قبل از سررسید
3- اوراق قرضه بدون بهره (اوراق قرضه صفر درصد یا بهره صفر
4- بدهی که به آن گواهینامه اختیار خرید سهام پیوست است
5- اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام
نتیچه گیری
انواع اوراق قرضه
حسابداری اوراق قرضه
استهلاک صرف یا کسر اوراق قرضه
استهلاک کسر اوراق قرضه
منابع

دانلود فایل

,تحقیق,اوراق,قرضه,