دانلود تحقیق بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به فعالیتهای غیر درسی (فوق برنامه)

تحقیق-بررسی-نگرش-دانش-آموزان-نسبت-به-فعالیتهای-غیر-درسی-(فوق-برنامه)
تحقیق بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به فعالیتهای غیر درسی (فوق برنامه)

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 41
حجم فایل: 415
قیمت: : 2500 تومان

بخشی از متن:
پيشگفتار:
از آنجا كه انسانها با يكديگر متفاو ت اند ارزشهاي برگزيده بين آنان نيز به صورت «ارزش مثبت» يا به عبارت ديگر آنچه باعث بهبود وضع زندگي آنان مي شود. آسايش و آرامش آنان را به ارمغان مي آورد ارزش مثبت تلقي شده و گاهي نيز عوامل و گزينه هايي كه باعث آشفتگي زندگي آنان و عدم احساس آرامش آنان مي شود را «ارزش منفي» مي نامند.
بنا بر اين ما در فعاليتهاي فوق برنامه از آن لحاظ كه دانش آموزان بايد آمادگي لازم را براي برخورداري از زندگي سالم و درخور داشته باشند توجه خود را بيشتر معطوف تربيت غير مستقيم (غير رسمي) نموده و اعتقاد داريم محيطهايي كه آنان انتخاب مي كنند بيش از محيطها و عوامل تحميلي ( تربيت رسمي) در رفتارشان موثر است چو ن دانش آموزان در هر سني با كمال آزادي و علاقه و ناخود آگاه تحث تا ثير اين فعاليتها قرار گرفته و از تربيت صحيح برخوردار مي شوند بنابراين يكي از ويژگيهاي آموزش و پرورش در قرن حاضر توجه به فعاليتهاي فوق برنامه اي است كه در خارج از مدرسهانجام مي پذيرد و دانش آموزان سر گرم آنها هستند و اين فعاليتها را آزادانه انتخاب و به آن مشغولند.
انشا ا… شاهد آن باشيم كه در جامعه خود آنقدر فعاليت فوق برنامه با اثر مطلوب ايجاد كه دانش آموزان با هر سليقه اي دست به انتخاب زده و از زمان خويش اين با ارزش ترين سرمايه به نحو احسن استفاده نمايند.

فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
فعالیتهای مکمل و فوق برنامه
اهداف فعالیتهای مکمل و فوق برنامه
مفهوم یاد گیری و مصادیق مشترک و ویژگیهای فعالیتهای فوق برنامه
فعالیتهای فوق برنامه ای که باید به آن توجه شود
ویژگیهای فعالیتهای فوق برنامه
نقش اعتماد به نفس در دانش آموزان
نتیجه یک پژوهش
نتیجه نهایی
نکات مهم در بررسی فعالیتهای فوق برنامه
ارزش فعالیتهای فوق برنامه
چگونگی موثر ساختن فعالیتهای فوق برنامه
نتیجه یک پژوهش در بین دانش آموزان آموزشگاه نمونه حسینیان
منابع و ماخذ

دانلود فایل

,تحقیق,بررسی,نگرش,دانش,آموزان,نسبت,به,فعالیتهای,غیر,درسی,فوق,برنامه,