دانلود پروژه فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای یا fssw

پروژه-فرآیند-جوشکاری-اصطکاکی-اغتشاشی-نقطه-ای-یا-fssw
پروژه فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای یا FSSW

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 58
حجم فایل: 6162
قیمت: : 40000 تومان

بخشی از متن:
چکیده:
جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای روشی از جوشکاری است که در آن بدون دخالت ماده ی ذوب شونده و اعمال حرارت، دو ورق را به هم متصل می کنند. عمدتاً خواص این جوش به شرایط جوشکاری مثل سرعت دورانی ابزار وهندسه ابزار بستگی دارد. در این مقاله سعی شده این فرآیند را به صورت عملی مورد بررسی قرار داده که در آن نمونه های ورق آلومینیمی به ضخامت 4 میلی متر به هم جوش داده شد و نمونه ی نهایی مورد تست کشش قرار گرفت و خواص مکانیکی آن مورد بررسی قرار گرفت.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
مقدمه ای بر جوشکاری
1-1 انرژی شیمیایی
1-2 انرژی تشعشعی
1-3 انرژی الکتریکی
1-4 انرژی مکانیکی
فصل دوم
جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی FSW
2-1 مزایای اقتصادی
2-2 مزایای کیفی جوش ایجاد شده
2-3 محدودیتهای فرآیند
2-4 پارامتر های جوشکاری
2-5 پیشرفتهای جوشکاری FSW
فصل سوم
شبیه سازی فرآیند جوشکاری اصطکاکی
3-1 شبیه سازی جوشکاری سایشی
3-2 مدلسازی عددی
3-2-1 فرمول اویلر-لاگرانژ قراردادی
3-2-2 مدلسازی ساختمانی گرماده
3-2-3 تشریح تجربی
3-3 مدل المال محدود FSW
3-3-1 کالیبراسیون ALE
3-3-2 استاندارد های مربوط به اصطکاکی
3-3-3 تحلیل مدل کلمب
3-3-4 کالیبراسیون و سرعت های مختلف جوشکاری
3-4 نتایج شبیه سازی FSW
فصل چهارم
قسمت های مختلف پروژه
4-1 طراحی ابزار
4-2 ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی آلومینیم های سری 1000
فصل پنجم
نتایج به دست آمده
5-1 بررسی نمونه جوش
5-2 تاثیر پارامتر های مختلف بر خواص جوش با تحلیل نرم افزاری:
5-2-1 تاثیر سرعت دورانی ابزار روی دما
5-2-2 تاثیر ضریب اصطکاک روی دما
5-2-3 تاثیر قطر ابزار روی دما
5-2-4 تاثیر ضخامت ورق روی دما
5-2-5 تاثیر سرعت دورانی روی تنش میانگین
5-2-6 تاثیر ضریب اصطکاک روی تنش میانگین
5-2-7 تاثیر قطر ابزار روی تنش میانگین
5-2-8 تاثیر ضخامت ورق روی تنش میانگین
بحث و بررسی نتایج
منابع

دانلود فایل

,پروژه,فرآیند,جوشکاری,اصطکاکی,اغتشاشی,نقطه,ای,یا,fssw,